Khoan thép dày với máy khoan từ FE 50

  Kỹ sư Công ty Mai Thủy tiến hành khoan  thử nghiệm với máy khoan từ FE50, tốc độ khoan cấp 2.
  Thép CT3 dày 30mm với mũi khoan thép gió đường kính 18mm, dài 30mm.
  Tổng thời gian  1 mũi khoan là 1 phút 52 giây.
Facebook Chat