Tư vấn kỹ thuật mũi khoan từ

Phần này giúp bạn hiểu rõ cách làm việc của mũi khoan từ, cách lựa chọn mũi khoan từ và chế độ khoan thích hợp cho ứng dụng; các nguyên nhân gây bể mũi khoan từ và cách sử dụng mũi khoan từ hiệu quả để đảm bảo tuối thọ máy và mũi khoan từ.

Mũi khoan từ

Có nhiều lợi thế so với mũi khoan xoắn tiêu chuẩn .. Khi bạn dùng mũi khoan từ (hay mũi khoét) với một máy khoan từ, bạn chỉ loại bỏ phần vật liệu ở chu vi của lỗ do đó khoan nhanh hơn rất nhiều so với khoan xoắn, với một công suất máy khoan từ tối ưu nhất, giúp bạn tiết kiệm chi phí năng lượng.

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Lựa chọn phụ kiện máy khoan từ
Lựa chọn mũi khoan từ và chế độ khoan
Mô tả cách hoạt động của mũi khoan từ
Các nguyên nhân gây bể mũi khoan từ
Facebook Chat