Mô tả cách hoạt động của mũi khoan từ


Bước 1:  Đặt đinh dẫn hướng ngay trung tâm khu vực muốn khoan.Bước 2: Trong quá trình khoan, đinh dẫn hướng thu vào cho phép chất làm mát tiếp cận mũi khoan.Bước 3: Khi khoan xong, phần vật liệu bên trong được tự động đẩy khỏi mũi khoan.Ưu điểm của mũi khoan từ:

  • Cần ít thời gian và năng lượng hơn đối với mỗi lỗ khoan.
  • Cần lực ép nhỏ hơn khi khoan.

Facebook Chat