Máy khoan từ Magtron

Máy khoan từ Magtron gọn nhẹ, ngẫu lực lớn. Đáp ứng tốt mọi nhu cầu khoan và khoét lỗ.

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Máy khoan từ MBQ 50
Máy khoan từ Magtron MB 30
Máy khoan từ Magtron MBQ100
Facebook Chat