Mũi khoan từ FE và phụ kiện

- Mũi khoan t thép gió
- Mũi khoan từ thép hợp kim
- Đầu côn
- Đầu chuyển đổi
- Hóa chất giải nhiệt

Và các phụ kiện khác do chính hãng FE cung cấp

Facebook Chat